Yhdistyksen kevätkokous

Arvoisa Tapiolan Kokoomuksen jäsen,

tervetuloa yhdistyksen sääntömääräiseen kevätkokoukseen, kuulemaan asiantuntijan katsaus Euroopan turvallisuustilanteeseen ja tutustumaan Kokoomuksen eurovaaliehdokkaisiin!

Aika: tiistai, 23.4.2024 klo 17:00

Paikka: Kino Tapiola, Mäntyviita 2, Tapiola

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen määräämät asiat. Kokousmateriaali lähetetään tutustuttavaksi erikseen sähköpostilla ennen kokousta.

Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti kokouksessa

1.       valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat,

2.       todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus,

3.       vahvistetaan kokouksen työjärjestys,

4.       käsitellään hallituksen vuosikertomus edelliseltä kalenterivuodelta

5.       käsitellään tilinpäätös ja toiminnantarkastajien tai tilintarkastajan lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös - päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä muille vastuuvelvollisille

6.       käsitellään aloitteet ja hallituksen niistä antamat lausunnot

7.       valitaan yhdistyksen edustajat ja varaedustajat kunnallisjärjestön kokouksiin, piirikokouksiin, puoluekokoukseen sekä muihin kokouksiin, joihin yhdistyksellä on oikeus nimetä edustajansa

a.       yhdistyksen hallitus pyytää kokoukselta valtuutusta nimetä edustajat sellaisiin kokouksiin, joihin yhdistyksen kokous ei ole erikseen valinnut edustajia tai valitut edustajat ovat estyneitä osallistumasta

8.       selostus poliittisesta tilanteesta

a.       Hallitus esittää, että katsauksena poliittisesta tilanteesta kuullaan jäljempänä kuvattu asiantuntijapuheenvuoro ja paneelikeskustelu

Kokouksen jälkeen jatkamme klo 18 Tapiolan Kokoomuksen ja Haukilahti-Westendin kansallisseuran yhteistilaisuudella, aiheena Euroopan turvallisuus. Katsauksen ajankohtaiseen turvallisuuspoliittiseen tilanteeseen pitää kansanedustaja, kenraalimajuri evp. Pekka Toveri. Näkökulmista kokonaisturvallisuuteen keskustelevat alustuksen jälkeen Kokoomuksen eurovaaliehdokkaat Mika Kasonen, Susanne Päivärinta ja Pekka Toveri.

Tervetuloa mukaan!

Tapiolan Kokoomus ry.

Hallitus