Samlingspartiet i Hagalund

är en av Samlingspartiets största lokalföreningar i Finland.

Föreningens målsättning är att genom Samlingspartiets värderingar medverka i det politiska livet både lokalt och nationellt.

Kom med och delta i planeringen och i beslutfattandet i vårt samhälle.

Som medlem i Samlingspartiet i Hagalund har du en god möjlighet att inverka.

I fall du vill bli medlem i föreningen kontakta någon av våra styrelsemedlemmar. 

fotograf: P. Kemppi-Virtanen