Yhdistyksemme

Tapiolan Kokoomus ry on Kokoomuksen paikallisyhdistys, jonka toimialueeseen kuuluvat: Tapiola, Keilaniemi, Laajalahti, Mankkaa, Niittykumpu ja Otaniemi.

Näiden alueiden ja koko Espoon asiat ovat meille tärkeitä ja siksi tarkoituksemme on vaikuttaa siihen, että asukkaiden mielipiteitä kuunnellaan ennen kuin tärkeitä päätöksiä tehdään. Espoon Kokoomuksen kunnallispoliittisen strategian mukaan mm. "sekä nykyisillä että uusilla asuinalueilla tulee pitää erityistä huolta lähiviheralueiden säilymisestä ja niiden hyvästä kunnosta."

Kokoomuslaisten arvojen mukaisesti yritystoiminnan toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tulee parantaa ja kehittää jatkuvasti. Vain siten mahdollistetaan riittävä kunnallis- ja kansantaloudellinen verokertymä, työllisyys ja veronmaksukyky. Se on ainoa tapa taata kansalaisten hyvinvointi, julkisen sektorin olemassaolo ja infrastruktuuri.

Tapiolan Kokoomus halua näkyä ja kuulua  äänestäjille muulloinkin kuin vaalien lähellä.

Kaikki kokoomuslaiset politiikan tekijät ja päättäjät kunnanvaltuustoja ja eduskuntaa myöten kokevat arvokkaaksi asiaksi tavata ihmisiä eri tilaisuuksissa.